Nyheter 2021

Glöm inte vårt nya Digitala årsmöte 24/4 kl 10-12. Vi skickar ut inbjudan till plattformen Zoom, till de som anmält sig senast den 10/4  till Maja.( m.green@gmail.com)   . Efter årsmötet har vi en digital workshop med Katrin Byréus om Kreativa metoder i handledning.Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast den 24/3 2021.

Workshopen handlar om :

”Hur kan man vara kreativ över nätet och fortfarande ha en handledning med kvalite´”.

Även icke medlemmar kan ansluta sig med en kostnad på 200 kr. Anmäl till Maja Green.

Kanske sker fortfarande den största delen digitalt, när det gäller handledning och terapier. Vi lärde oss att hitta andra vägar till kontakt.

Nu kanske det ljusnar lite, även om vi måste vara försiktiga. Kanske upphörde era uppdrag tidigare än tänkt eller kontrakts ändrades. Men så är ju människan också en problemlösare och nya idéer och lösningar tog fart.

Vi håller ut och går framåt.

Vi hade våra inspirationsdagar och workshops, samt årsmöte den 16-17 oktober som planerat. Det blev 20 deltagare och årsmötet kunde man följa via Zoom.