”Handledning – en rörelse från trauma till trygghet.”

Nästa digitala medlemskväll är 8/11 kl 18.30-20.00

”Handledning – en rörelse från trauma till trygghet.”

I handledningen möter vi ibland deltagare som är sekundärtraumatiserade eller primärtraumatiserade. Hur kan vi i handledningen bidra till att trauman bearbetas, och också ge deltagarna redskap att hjälpa de människor de möter att bearbeta sina trauman? Är det överhuvudtaget möjligt, och är det vår uppgift?

Ulrika Ernvik, socionom, legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning, författare och föreläsare, funderar tillsammans med oss hur trygghet och glädje – motsatsen till trauma – kan bli tydliga ledord i handledningen. Genom Trygghetsberättelser – en traumabearbetande modell som hon har utvecklat – kan trauman bearbetas som en del av handledningen, men också ge deltagarna tydliga verktyg att kontinuerligt i sitt arbete föra både sig själva och de de möter från trauma till trygghet.”

Anmälan till mig; maja.mgreen@gmail.com senast 4/11.