Styrelsen

Maja Green

Ordförande

Lisa Hallberg

Kassör

Inga-Lill Felizia

Sekreterare

Micaela Hoppe

Ledamot. Ansvarig för vår hemsida

Rakel Ågerstrand

Biträdande ordförande

Elisabet Wollsén

Suppleant Kontaktperson för ANSE

Maria Willis

Suppleant. Ansvarig för vår hemsida