Aktuella nyheter

Tack för ett givande årsmöte!

Tack för ett givande årsmöte med efterföljande workshop med Rakel Ågerstrand kring ”Self Compassion – att ta hand om sig själv när man tar hand om andra”. Särskilt tack till Susanne Mähler som var mötesordförande på årsmötet.
Vi i styrelsen tackar för fortsatt förtroende. Styrelsen består av samma medlemmar som förra året jag som ordförande, Rakel Ågerstrand biträdande ordförande, Inga-Lill Felizia sekreterare, Lisa Hallberg kassör, Micaela Hoppe ansvarig för hemsidan, Maria Willis suppleant, Elisabet Wollsén suppleant och kontaktperson för ANSE.
Maja Gréen
ordförande

Årsmöte och inspiration

Hej, handledarvänner och medlemmar i Svensk Handledarförening!
Nu är det dax för årsmöte och inspirationsworkshop. Allt sker digitalt via zoom 23/4.
Årsmötet är kl 10-12 och workshopen kl 13-15.
Temat för workshopen är ”Self Compassion – att ta hand om sig själv när man tar hand om andra.” Ni får då träffa Rakel Ågerstrand som håller i em tillsammans med Lisa Hallberg.
Anmälan sker till mig maja.mgreen@gmail.com före 19/4.
Varmt välkomna!

Maja Gréen
ordförande
Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete

Är handledning bra?

Det var så himla trevligt att träffa en del av er i 19/1 när Göteborgs handledarutbildning firade 40-årsjubileum. Vi fick dela tankar och reflektera över då, nu och framtiden och mingla såklart.

Nästa tillfälle att utbyta erfarenheter är redan 9/2 kl 18.30-20.00 då Staffan Höjer besöker vår digitala medlemskväll. Han är professor emeritus i socialt arbete och har forskat om handledning. På medlemskvällen kommer vi tillsammans att undersöka om det finns belägg att handledning är bra. Kan vi veta hur det påverkar klienterna, de handledda och arbetsmiljön? Är det något vi kan med oss till våra uppdragsgivare?

Anmälan till mig maja.mgreen@gmail.com senast 6/2-23.

Idag 21/11 är det internationella handledningens dag.

För ett tag sedan skickade vi ut förfrågan till er medlemmar om förslag till en svensk låt som speglar handledning. Detta för att skicka till Österrikes handledarförening som arrangerar Supervision Song Contest för att fira handledningens dag.

Det förslag som vi i styrelsen för Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete har valt är Lasse Mattilas sång Där du är som en musikalisk representant för svensk handledning. En extra bonus är dessutom att han själv arbetar som handledare och är med i vår förening.

Vi tycker att låten i både text och melodi speglar svensk handledning på ett fint sätt.

Grattis Lasse, kul att du blev nominerad, och tack för era förslag.

Supervision Day är idag den 21 nov, hoppas du firar den där du är.

”Handledning – en rörelse från trauma till trygghet.”

Nästa digitala medlemskväll är 8/11 kl 18.30-20.00

”Handledning – en rörelse från trauma till trygghet.”

I handledningen möter vi ibland deltagare som är sekundärtraumatiserade eller primärtraumatiserade. Hur kan vi i handledningen bidra till att trauman bearbetas, och också ge deltagarna redskap att hjälpa de människor de möter att bearbeta sina trauman? Är det överhuvudtaget möjligt, och är det vår uppgift?

Ulrika Ernvik, socionom, legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning, författare och föreläsare, funderar tillsammans med oss hur trygghet och glädje – motsatsen till trauma – kan bli tydliga ledord i handledningen. Genom Trygghetsberättelser – en traumabearbetande modell som hon har utvecklat – kan trauman bearbetas som en del av handledningen, men också ge deltagarna tydliga verktyg att kontinuerligt i sitt arbete föra både sig själva och de de möter från trauma till trygghet.”

Anmälan till mig; maja.mgreen@gmail.com senast 4/11.

Höstens första medlemsmöte

Hoppas ni alla haft en härlig semester. I vår förening startar vi hösten med ett digitalt medlemsmöte 22/9 kl 18.30-20.00. Det hålls av Maja Lindqvist. Hon är Utvecklingsstrateg, specialpedagog och handledare i psykosocialt arbete. Hon har även skrivit flera böcker bland annat om att handleda i skolans värld.

Rubriken är: Kollegialt lärande genom handledning.

Temat är inriktat mot hur vi kan handleda inom pedagogiska verksamheter för att lyfta yrkesutövningen och yrkesrollen (lärarrollen, elevhälsan, rektorer och huvudmän). Hon kommer prata om:

  • Vad är kollegialt lärande?
  • Vad är handledning? Hur kommer det sig att skolans verksamhet allt för sällan har handledning som en del i sitt arbete?
  • Lösningsfokuserat arbetssätt.
  • Hur kan vi som arbetar med kollegialt lärande genom handledning bemöta motstånd? Maja kommer visa exempel på hur hon jobbar med detta.Välkomna att anmäla er till mig maja.mgreen@gmail.com senast 19/9.

Årsmöte 27/3-22

Välkomna på digitalt årsmöte 27:e mars 2022 kl 10.00-12.30

Vi i styrelsen vill tillsammans med er medlemmar diskutera hur vi ser på nya möjliga medlemmar men även de erfarna.
Hur vi ska locka nya medlemmar. Ska vi sänka kravet och låta de som gjort klart sin handledarutbildning gå med direkt? Kanske stryka kravet på 100 timmars handledning?
Vi har ett litet gäng som är superhandledare och tror att det behövs fler. Vad kännetecknar en superhandledare?
Beslut i frågan kommer inte tas men vi vill inleda en dialog om framtiden.
Anmäl er till mig: maja.mgreen@gmail.com
Hoppas vi ses!
Styrelsen
Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete

Medlemsmöte november

Tack till Anna Amilon som höll en inspirerande föreläsning och diskussion på medlemsmötet 8/9 om hur handledning påverkas av anknytningsmönster hos deltagarna.

Tack till er som var med och diskuterade och delade tankar, känslor och erfarenheter. Jag känner att vi är en förening som är mycket rik på erfarenheter och kunskap.

 

Nästa digitala medlemsträff kommer vara torsdagen 18/11 kl 18-20.

Temat är ”Vad betyder handledares praktiska kunskap för att balansera mellan att skapa trygghet eller att genom utmaningar öppna upp för en fördjupad reflektion?”

Ni kommer möta Inga-Lill Felizia, handledare och konsult (www.Feliziaconsulting.se)

Hon berättar om sin masteruppsats i praktisk kunskap och leder diskussionen. För att ta del av uppsatsen se: http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1577690&dswid=4525

 

Anmälan till kvällen görs direkt till Inga-Lill: ingalill.felizia@gmail.com

 

Välkomna!

Styrelsen för Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete

Trevlig Sommar och en blänkare

Vi från Styrelsen önskar er en härlig sommar!

Till hösten startar upp med en digital föreläsning och diskussion 8/9 kl 18-20

Temat är:
Hur påverkas handledning av anknytningsmönster hos deltagarna?
Kvällen leds av Anna Amilon, socionom och handledare. Certifierad klinisk handledare i Attachment & Biobehavioral Catch-up.
Anmäl er direkt till a@annaamilon.se

ANSE Journal

Hej medlemmar! Här kommer en uppmaning/inspiration till er alla att bidra till ANSE´s tidskrift- ANSE Journal. Per Sjøberg*, som är kontaktperson för redaktionen, skriver: Journalen ønsker å gjenspeile aktiviteter og temaer som de nasjonale foreningene og medlemmene er opptatt av. Det betyr at det kan være både a) generelle tema, f.eks. intervju med noen veiledere, utdyping av et tema, bokanmeldelser mm og b) artikler og annet knyttet til temaet for de ulike numrene/utgivelsene.
Till hjälp finns också «Editorial guidelines» och Per Sjøberg som, tillsammans med en «national editor» (peer reviewer), kan hjälpas åt i processen. Kontakta mig om du vill få tillgång till «Editorial guidelines»!
Temanummer för 2022/2023 är:
– Diversity/ Many identities (deadline 30 sept 21)
– History of supervision, impact of history. (25 years of ANSE) (spring 22)
– Powerdynamics (SU 2021) (autumn 22)
– Failure, faults and fiasco (spring 23)
– Stories and narratives. (autumn 23)

* Jan Sjøberg
Member of Editorial board, ANSE Journal
www.anse.eu
Epost: jan@kreativdialog.no
Tlf +47 99019707

/Elisabet Wollsén

Kontaktperson ANSE