Förtroendet

Tack för förtroendet! Även stort tack till alla som bidrog till att inspirationsdagen med årsmöte och workshop kring kreativa metoder i det digitala rummet blev en härlig mötesplats.

Det digitala rummet är en plats där vi lätt kan mötas oavsett var vi bor. Styrelsen har som ambition att ha digitala workshops som en plats för oss i föreningen att mötas och utbyta erfarenheter.

Till hösten kommer vi bjuda in till digitala medlemsträffar 8/9 kl 18-20 och 18/11 kl 18-20.

Vi är från i år fullvärdiga medlemmar i den europeiska föreningen för handledarföreningar ANSE. Det finns flera möjligheter till digitala workshops via dem som vi kan delta i. Oftast är de gratis.

Maja Gréen