Trevlig Sommar och en blänkare

Vi från Styrelsen önskar er en härlig sommar!

Till hösten startar upp med en digital föreläsning och diskussion 8/9 kl 18-20

Temat är:
Hur påverkas handledning av anknytningsmönster hos deltagarna?
Kvällen leds av Anna Amilon, socionom och handledare. Certifierad klinisk handledare i Attachment & Biobehavioral Catch-up.
Anmäl er direkt till a@annaamilon.se