Tack för ett givande årsmöte!

Tack för ett givande årsmöte med efterföljande workshop med Rakel Ågerstrand kring ”Self Compassion – att ta hand om sig själv när man tar hand om andra”. Särskilt tack till Susanne Mähler som var mötesordförande på årsmötet.
Vi i styrelsen tackar för fortsatt förtroende. Styrelsen består av samma medlemmar som förra året jag som ordförande, Rakel Ågerstrand biträdande ordförande, Inga-Lill Felizia sekreterare, Lisa Hallberg kassör, Micaela Hoppe ansvarig för hemsidan, Maria Willis suppleant, Elisabet Wollsén suppleant och kontaktperson för ANSE.
Maja Gréen
ordförande