Vi har flera egna nätverk som är igång

Starta ett kollegialt nätverk i handledning ni också !

Vill du starta ett nätverk med kollegor/andra handledare, så hör av dig till oss. Vi kan förmedla kontakter. Det är naturligtvis ett kollegialt nätverk ,utan kostnader men till för att inspirera varandra i ett oftast utsatt ensamarbete. Du behöver inte vara medlem för att vara med i ett nätverk. Endast den som startar behöver vara medlem för att vi ska kunna förmedla. Skriv till oss och berätta om ditt nätverk så lägger vi in det här. Du kan starta en öppen grupp eller så blir gruppen sluten. Det bestämmer ni själva när ni startar.

Mellansverige Örebro-Norrköping-Säter-Malmköping

Vi är sex stycken som träffas tre gånger per termin under en heldag. Vi alternerar ledarskapet och platsen. Nätverket skapades i Örebro 2017, men har sedan varit på fler platser där deltagna bor.

Vi tar upp dilemman i våra grupper och allmänt om företagande samt delar tips och idéer om övningar och erfarenheter. Vi fikar och äter lunch samt samspråkar om allt i livet. Gruppen är sluten men fylls på allteftersom någon hoppar av.

Småland-Blekinge

Vi är ett nätverk som träffas två gånger per termin sedan 2017. Medlemmarna består av medlemmar i föreningen samt personer som läser handledning. Vi har lagt ut nätverket i en sluten grupp på Facebook. Vi alternerar mellan att vara ansvarig för träffarna. Vi provar handlednings- metoder när vi ses och oftast utgår från ett tema.