Medlemsmöte november

Tack till Anna Amilon som höll en inspirerande föreläsning och diskussion på medlemsmötet 8/9 om hur handledning påverkas av anknytningsmönster hos deltagarna.

Tack till er som var med och diskuterade och delade tankar, känslor och erfarenheter. Jag känner att vi är en förening som är mycket rik på erfarenheter och kunskap.

 

Nästa digitala medlemsträff kommer vara torsdagen 18/11 kl 18-20.

Temat är ”Vad betyder handledares praktiska kunskap för att balansera mellan att skapa trygghet eller att genom utmaningar öppna upp för en fördjupad reflektion?”

Ni kommer möta Inga-Lill Felizia, handledare och konsult (www.Feliziaconsulting.se)

Hon berättar om sin masteruppsats i praktisk kunskap och leder diskussionen. För att ta del av uppsatsen se: http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1577690&dswid=4525

 

Anmälan till kvällen görs direkt till Inga-Lill: ingalill.felizia@gmail.com

 

Välkomna!

Styrelsen för Svensk Handledarförening i Psykosocialt Arbete