Kreativa metoder i handledning och för individ-och grupputveckling 7.5 hp

Kursen startar i höst för fjärde gången på Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

https://www.esh.se/utbildning/utbildningar/2017-05-04-kreativa-metoder—i-handledning-och-for-individ–och-grupputveckling.htm