Inlägg av Kristina Faleij

Ordförande har ordet.

Nu är hemsidan uppdaterad med pdf-filer på våra etiska regler, broschyren som beskriver vad handledning är samt medlemsansökan. Nu när mörkret kommer så är det väl dags att planera lite inspirerande dagar framåt. Vi vill påminna om våra inspirationsdagar till våren. Ta tillfället i akt att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Vårt internationella nätverk ANSE […]