ANSE Journal

Hej medlemmar! Här kommer en uppmaning/inspiration till er alla att bidra till ANSE´s tidskrift- ANSE Journal. Per Sjøberg*, som är kontaktperson för redaktionen, skriver: Journalen ønsker å gjenspeile aktiviteter og temaer som de nasjonale foreningene og medlemmene er opptatt av. Det betyr at det kan være både a) generelle tema, f.eks. intervju med noen veiledere, utdyping av et tema, bokanmeldelser mm og b) artikler og annet knyttet til temaet for de ulike numrene/utgivelsene.
Till hjälp finns också «Editorial guidelines» och Per Sjøberg som, tillsammans med en «national editor» (peer reviewer), kan hjälpas åt i processen. Kontakta mig om du vill få tillgång till «Editorial guidelines»!
Temanummer för 2022/2023 är:
– Diversity/ Many identities (deadline 30 sept 21)
– History of supervision, impact of history. (25 years of ANSE) (spring 22)
– Powerdynamics (SU 2021) (autumn 22)
– Failure, faults and fiasco (spring 23)
– Stories and narratives. (autumn 23)

* Jan Sjøberg
Member of Editorial board, ANSE Journal
www.anse.eu
Epost: jan@kreativdialog.no
Tlf +47 99019707

/Elisabet Wollsén

Kontaktperson ANSE